Backend Engineer / Developer

Apply

Description


Afdeling: Techniek
Employment Type: Voltijds
Remote: Nee
Salaris: 3500-6000 Eur / maand


Welkom bij Wildflowers – Waar Elke Developer Bloeit!

Ken je het gezegde "Wildflowers flourish everywhere"? Dat zijn wij! We zijn niet zomaar een bedrijf; we zijn een levendige gemeenschap van innovatieve ingenieurs die gedijen in het domein van de cloud en aanverwante expertise. Bij Wildflowers strooien we onze expertise en ingenieursmagie rond om klanten in de dynamische werelden van de bank- en IT-sector te bedienen.


Wat maakt ons uniek?

Stel je dit voor: een diverse groep gepassioneerde individuen, die elk hun unieke achtergrond en cultuur meebrengen. We omarmen niet alleen diversiteit; we vieren het! Waarom? Omdat het onze gezamenlijke ervaring verrijkt, zowel binnen ons team als voor onze klanten.


Hoe is het om een Wildflower te zijn?

Allereerst is nieuwsgierigheid je tweede naam. Je bent niet tevreden met de status quo; je gedijt op het leren van nieuwe dingen. Onze Wildflowers zijn enthousiaste delers – kennis, ideeën en een goede lach, we verspreiden graag de vreugde. We koesteren feedback als goud, omdat het de kompas is dat ons leidt naar groei, zowel individueel als als team.


Fouten? Die schrikken ons niet af; we omarmen ze als kansen om te leren, te delen en te evolueren. Eigenaarschap nemen is onze specialiteit. Wanneer we slagen, vieren we samen – want elke overwinning, groot of klein, is een getuigenis van onze gezamenlijke briljantie.


Dus, ben jij de levendige engineer die we zoeken? Als je klaar bent om te groeien, te leren en te bloeien als een Wildflower, dan heten we je van harte welkom! Laten we de wereld een beetje kleurrijker maken, één regel één code per keer. 🌼💻 #WildflowersFlourishEverywhere-----------------------------------------------------------------------------------------------


Welcome to Wildflowers – Where Every DevOps Engineer Blossoms!

Ever heard the saying, "Wildflowers flourish everywhere"? Well, that's us! We're not just a company; we're a vibrant community of innovative engineers thriving in the cloud domain and related expertise. At Wildflowers, we sprinkle our expertise and engineering magic to cater to clients in the dynamic worlds of banking and IT.

What sets us apart?

Picture this: a diverse group of passionate individuals, each bringing their unique background and culture to the table. We don't just embrace diversity; we celebrate it! Why? Because it adds layers of richness to our collective experience, both within our team and for our clients.

What's it like being a Wildflower?

Firstly, curiosity is your middle name. You're not just content with the status quo; you thrive on learning new things. Our Wildflowers are enthusiastic sharers – knowledge, ideas, and a good laugh, we're all about spreading the joy. We value feedback like gold, understanding that it's the compass guiding us toward growth, both individually and as a team.

Mistakes? We don't fear them; we embrace them as opportunities to learn, share, and evolve. Taking ownership is our forte. When we succeed, we celebrate together – because every victory, big or small, is a testament to our collective brilliance.

So, are you the vibrant DevOps engineer we're looking for? If you're ready to grow, learn, and flourish like a Wildflower, then welcome aboard! Let's make the world a bit more colorful, one code at a time. 🌼💻 #WildflowersFlourishEverywhereRequirements


Education Level: Bachelor Diploma
Ervaringsniveau: Ervaren

Ben jij de senior backend developer die niet alleen uitdagingen aangaat, maar ze ook omzet in technologische meesterwerken? Bij ons krijg je de kans om in een kleurrijk spectrum van projecten te duiken. Hier ga je niet alleen ingewikkelde problemen te lijf, maar optimaliseer je ook algoritmes als een ware technowizard. En dit alles doe je niet in je eentje, maar als deel van ons geweldige team!


Wat we van je vragen:

🚀 Een scherp brein met minimaal 3 jaar ervaring als backend ontwikkelaar. 

🚀 Diepgaande kennis van Javascript, NodeJS en TypeScript (kennis van NestJS is een extra pluim op je hoed). 

🚀 Je schrijft code volgens de principes van Clean Coding en hebt een liefdevolle relatie met relationele databases en ORM (TypeORM, bijvoorbeeld). 

🚀 Testscripts zijn voor jou als de lijnen in een kunstwerk - je creëert ze met plezier, met behulp van frameworks als Jest of Jasmine. 

🚀 Je bent niet alleen een codekunstenaar, maar ook een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden. 

🚀 Een proactieve houding en de mogelijkheid om zelfstandig te schitteren in de wereld van backend magie. 

🚀 Een afgeronde HBO-opleiding in Computer Science of een vergelijkbare richting, en je spreekt vloeiend Nederlands.


Wat kun je verwachten?

Nou, ten eerste een warm welkom! Als onderdeel van ons team krijg je niet alleen de kans om te groeien, maar ook om anderen te inspireren met jouw kennis. En het allerleukste? We zijn altijd in voor een goed gesprek, het liefst onder het genot van een heerlijk kopje koffie.

Klaar om je talenten te laten floreren? Laten we samen een wereld van technologische wonderen creëren. ☕️💻🌟


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Are you the senior backend developer who not only tackles challenges but also transforms them into technological masterpieces? With us, you'll have the opportunity to dive into a colorful spectrum of projects. Here, you won't just tackle complex problems, but you'll also optimize algorithms like a true technowizard. And you won't be doing this alone, but as part of our amazing team!


Here's what we're looking for:

🚀 A sharp mind with at least 3 years of experience as a backend developer.

🚀 In-depth knowledge of Javascript, NodeJS, and TypeScript (knowledge of NestJS is an extra feather in your cap).

🚀 You write code according to the principles of Clean Coding and have a loving relationship with relational databases and ORM (such as TypeORM).

🚀 Test scripts are to you like lines in an artwork - you create them with pleasure, using frameworks like Jest or Jasmine.

🚀 You're not just a code artist but also a team player with excellent communication skills.

🚀 A proactive attitude and the ability to shine independently in the world of backend magic.

🚀 A completed Bachelor's degree in Computer Science or a related field, and you speak fluent Dutch.


What can you expect?


Well, first of all, a warm welcome! As part of our team, you'll not only have the opportunity to grow but also to inspire others with your knowledge. And the best part? We're always up for a good conversation, preferably over a delightful cup of coffee.

Ready to let your talents flourish? Let's create a world of technological wonders together. ☕️💻🌟

Apply
nl_NLNederlands